НАШЕТО УЧИЛИЩЕ

Професионалната гимназия по индустриални технологии, мениджмънт и туризъм - гр. Панагюрище, е създадена със Заповед РД-14-62/ 18.07.2011 г. на Министъра на образованието, младежта и науката.

Юридически това е най-новото училище в област Пазарджик, но се ражда помъдряло, концентрирало в себе си добрия опит на трите обединени училища. Опит и професионализъм, трупани поотделно 163 години, през 2009 г. се вливат в буйния поток на общото ни бъдеще, когато е създадена обединената Професионална гимназия по техника, лека промишленост и стопанско управление.

Освен бъдеще, зад гърба си имаме и завидно минало. Днес Професионалната гимназия по индустриални технологии, мениджмънт и туризъм кове своето бъдеще, стъпила на здравите основи, положени в средата на миналия век, когато през 1955 г. за нуждите на текстилното и килимарското производство е създадено СПТУ „Райна Княгиня”. Развитието на промишлеността в региона налага нуждата от все повече и разнообразни специалисти. Ето защо през 1963 г. е създаден Техникумът по минна промишленост „Иван Манев”, чиято главна задача е подготовката на професионалисти за медодобивния отрасъл, който се развива с бързи темпове. Няколко години по-късно - през 1972 г. е основан и Техникумът по механотехника „Никола Белопитов”, който удовлетворява нуждите от кадри за оптичното производство, развиващо се динамично в община Панагюрище. В наши дни Професионалната гимназия по индустриални технологии, мениджмънт и туризъм е единственото професионално училище в региона на Панагюрище и едно от най-големите в област Пазарджик.

Десетилетия наред няколко поколения възпитаници на нашето училище събират знания и опит, за да се превърнат в достойни хора и отлични професионалисти. Ще бъде трудно, вероятно и невъзможно, да изброим инженерите, лекарите, икономистите, учителите, юристите, спортистите и представителите на останалите професии, започнали своя успешен път от класните стаи на нашето училище.

Концентрирайки най-доброто от миналото, ПГИТМТ адекватно и гъвкаво отговаря на нуждите на бизнеса в общината и областта, в условията на изключително динамични икономически и социални условия.

Ако трябва да кажем всичко накратко: Бяхме, сме и ще бъдем!