Учебната 2019/2020г.

  1. Проект "Подкрепа за успех"

 

Учебната 2018/2019г.

  1. Проект "Подкрепа за успех"
  2. Проект "ДОМИНО"
  3. Проект БЧК

 

Учебната 2017/2018г.

1. Casting tehnolodgy bulgaria eood

2. Проект "Твоят час"

Учебната 2016/2017г.

1. Програма "Еразъм+"

2. Проект BG051PO001-3.3.07-0001 „Ученически практики“, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ и съфинансиран от Европейския социален фонд.
Проектът представлява интерес поради търсене на съответствие с потребностите на пазара и на бизнеса, подготовка на знаещи и можещи специалисти, а също така е и възможност за изява на учениците в реалните условия на работа. Партньорството с „Асарел Медет” АД и „Оптикс” АД е предпоставка за успешна реализация.
 
 
 
 
 

ПРОЕКТИ