ПРИЕМ 2019-2020 след 7 клас
Прием с национално външно оценяване

СПЕЦИАЛНОСТИ С ОБУЧЕНИЕ ЧРЕЗ РАБОТА / ДУАЛНА СИСТЕМА НА ОБУЧЕНИЕ /

• Специалност: ЛАЗЕРНА И ОПТИЧНА ТЕХНИКА Разширено изучаване на английски език
Професия: Техник на прецизна техника

• Специалност: МАШИНИ И СИСТЕМИ С ЦИФРОВО ПРОГРАМНО УПРАВЛЕНИЕ
Професия: Машинен техник Разширено изучаване на немски език

• Специалност: МИННА ЕЛЕКТРОМЕХАНИКА Разширено изучаване на английски език
Професия: Минен техник

Реклама на специалността: https://www.youtube.com/channel/UCzzP4WFZO2snMCL9PfEZt6A

• Специалност: ПЪТНО-СТРОИТЕЛНА ТЕХНИКА
Професия: Техник по транспортна техника

• Специалност: ТЪКАЧНО ПРОИЗВОДСТВО
Професия: Текстилен техник

• Специалност: ОРГАНИЗАЦИЯ НА ХОТЕЛИЕРСТВО Разширено изучаване на английски език
Професия: Хотелиер


Необходими документи:

1.Заявление за участие в класиране по образец с подредени желания
2.Копие на свидетелство за завършено основно образование
3.Служебна бележка за резултатите от положените изпити от националното външно оценяване
4.Медицинско свидетелство, издадено от общопрактикуващия лекар на ученика
5.Документ от МОН за класиране от национален кръг на олимпиади по български език и математика

СРОКОВЕ
График на дейностите за учебната 2019-2020 година за ученици след завършено основно образование