инж. Лушка Апостолова
Директор
 
инж. Мариета Раленекова
Зам. директор
 
инж. Ана Делирадева
Зам. директор
 
Миланка Пенева
Пед.съветник
 
инж. Иван Длъгнеков
РН ИКТ
Компютърна техника и технологии
Петрана Иванова
Старши учител
Учител, ресурсен
Силвия Поибренска
Старши учител
Информатика и ИТ
Ива Пъхлева
Учител
Информатика и ИТ
Емилия Мулешкова
Старши учител
Математика и счетоводство
Мария Куртакова
Старши учител
Български език и литература
Велка Алексиева
Учител
История и цивилизация
Петя Сеферинкина
Старши учител
Български език и литература
Александра Дюлгярова
Учител
Български език и литература
Пенка Цвяткова
Старши учител
Английски език
Веселин Смиленов
Старши учител
Немски език
Соня Димитрова - Дуракова
Старши учител
Английски език
Гергана Раленекова
Учител
Руски език
Елисавета Георгиева
Старши учител
Обществени науки
Делка Мангова
Старши учител
География и икономика
Петър Терзиев
Старши учител
История и цивилизация
Ружа Велчева
Старши учител
История и цивилизация
Райна Паланкалиева
Старши учител
Физика и астрономия
Марияна Стаматова
Старши учител
Химия и опазване на околната среда
Георги Георгиев
Старши учител
Физическа култура и спорт
Иван Ангелков
Старши учител
Физическа култура и спорт
инж. Магдалена Гоешкова
Старши учител
Компютърни техники и технологии
инж. Нона Данкова
Старши учител
Електроника
инж. Петранка Цветкова
Старши учител
Машиностроене
Димитър Козарев
Старши учител
Машиностроене
инж. Татяна Юрукова
Старши учител
Оптика
инж. Росица Колибанекова
Старши учител
Технология на облеклото
инж. Кристина Хаинова
Старши учител
Право
инж. Людмила Гашурова
Старши учител
Икономическа информатика
инж. Ненчо Ненчев
Старши учител
Електрообзавеждане
инж. Лушка Маслева
Учител
Обогатяване на пол. изкопаеми
инж. Демичка Мехтерова
Учител
Транспортни услуги
Гергана Тодореева
Гл.счетоводител
 
Ненка Василева
Зав. админ. служба
 
Димитър Кеков
Инструменталчик
 
Емил Чардаков
Огняр
 
Михаил Благоев
Работник поддръжка
 
Захари Захариев
Портиер
 
Вела Шишкова
Чистач
 
Мариана Савлекова
Чистач
 
Златка Машонова
Чистач
 
Нешка Дидова
Чистач
 
Стоянка Куртева
Чистач
 
Прода Горчева
Чистач
 

РЪКОВОДЕН ЕКИП, УЧИТЕЛИ И СЛУЖИТЕЛИ