инж. Лушка Апостолова
Директор
 
инж. Мариета Раленекова
Зам. директор
 
инж. Ана Делирадева
Зам. директор
 
Миланка Пенева
Пед.съветник
 
инж. Иван Длъгнеков
РН ИКТ
Компютърна техника и технологии
Петрана Иванова
Старши учител
Учител, ресурсен
Деница Георгиева
Логопед
Силвия Поибренска
Старши учител
Информатика и ИТ
Ива Пъхлева
Учител
Информатика и ИТ
инж. Стоянка Добрева
Старши учител
ИТ и икономическа информатика
Емилия Мулешкова
Старши учител
Математика и счетоводство
Стела Димитрова
Учител
Математика
Мария Куртакова
Старши учител
Български език и литература
Велка Алексиева
Учител
Български език и литература
Петя Сеферинкина
Старши учител
Български език и литература
Александра Дюлгярова
Учител
Български език и литература
Пенка Цвяткова
Старши учител
Английски език
Веселин Смиленов
Старши учител
Немски език
Соня Димитрова - Дуракова
Старши учител
Английски език
Гергана Раленекова
Учител
Руски език
Елисавета Георгиева
Старши учител
Обществени науки
Делка Мангова
Старши учител
География и икономика
Петър Терзиев
Старши учител
История и цивилизация
Ружа Велчева
Старши учител
История и цивилизация
Райна Паланкалиева
Старши учител
Физика и астрономия
Марияна Стаматова
Старши учител
Химия и опазване на околната среда
Цветелина Захариева
Учител
Биология и здравно образование
Георги Георгиев
Старши учител
Физическа култура и спорт
Иван Ангелков
Старши учител
Физическа култура и спорт
инж. Магдалена Гоешкова
Старши учител
Компютърни техники и технологии
инж. Нона Данкова
Старши учител
Електроника
инж. Петранка Цветкова
Старши учител
Машиностроене
Димитър Козарев
Старши учител
Машиностроене
инж. Татяна Юрукова
Старши учител
Оптика
инж. Росица Колибанекова
Старши учител
Технология на облеклото
инж. Кристина Хаинова
Старши учител
Право
инж. Людмила Гашурова
Старши учител
Икономическа информатика
инж. Мария Елшишка
Старши учител
Автоматизация и икономика
инж. Ненчо Ненчев
Старши учител
Електрообзавеждане
Анка Тодорова
Старши учител
Производствени технологии-текстил
инж. Лушка Маслева
Учител
Обогатяване на пол. изкопаеми
инж. Демичка Мехтерова
Учител
Транспортни услуги
Гергана Тодореева
Гл.счетоводител
 
Ганка Бозаджиева
Технич.секретар
 
Ненка Василева
Зав. админ. служба
 
Невенка Врагова-Гоешкова
Технолог
 
Димитър Кеков
Инструменталчик
 
Емил Чардаков
Огняр
 
Михаил Благоев
Работник поддръжка
 
Захари Захариев
Портиер
 
Вела Шишкова
Чистач
 
Мариана Савлекова
Чистач
 
Златка Машонова
Чистач
 
Нешка Дидова
Чистач
 
Стоянка Куртева
Чистач
 
Прода Горчева
Чистач
 

РЪКОВОДЕН ЕКИП, УЧИТЕЛИ И СЛУЖИТЕЛИ