ГАЛЕРИЯ - АРХИВИ

2015/2016

На добър час, абитуриенти! 13 май 2016 година

Футболен турнир във връзка с празника на училището

СЕДМИЦА НА ЧЕТЕНЕТО

2014/2015

Проект BG051PO001-3.3.07-0001 „Ученически практики“ 5.01.2015 год.

2012/2013

Нашето училище
Празник на училището 6 април 2012 г.
На добър час, абитуриенти! 15 май 2012
Състезание "Мога и зная как" 17.03.2013 година
Проект "Ученически практики" 05.03.2013 година
Празник на училището 12.04.2013 година
Ученици от ПГИТМТ се включиха в инициативата "Заедно за чисто и красиво Панагюрище"- 19.04.2013 година
Почистване на училището 13 май 2013 година
На добър час, абитуриенти 14 май 2013 година
„Със знаме всичко е възможно” Инициативата е на ПГИТМТ – гр. Панагюрище - 1.11.2013 год.
Ученици от ПГИТМТ получиха стипендии от "Асарел - Медет " АД по проект "Образование за всички" - 30.10.2013 г.