Държавни зрелостни изпити 2019г.

Сесия май - юни

Подаване на заявление за допускане до ДЗИ

05 .03.2019 г. – 18.03.2019 г.

Допускане до ДЗИ

до 17.05.2019 г.

Получаване на служебните бележки за допускане до ДЗИ
до 17.05.2019 г.
ДЗИ по български език и литература
21.05.2019 г.
Втори държавен зрелостен изпит
23.05.2019 г.

ДЗИ по избран предмет

28.05.2019 г. - 31.05.2019г.

 

Сесия август - септември

Подаване на заявление за допускане до ДЗИ

01 .07.2019 г. – 12.07.2019 г.

Допускане до ДЗИ

до 22.08.2019 г.

Получаване на служебните бележки за допускане до ДЗИ
до 23.08.2019 г.
ДЗИ по български език и литература
28.08.2019 г.
Втори държавен зрелостен изпит
29.08.2019 г.

ДЗИ по избран предмет

30.08.2019 г. - 04.09.2019г.