ОБРАЗЦИ НА ЗАЯВЛЕНИЯ

 1. Приемане и преместване
 2. Диплома
 3. Валидиране
 4. Служебна бележка за подадено заявление ДЗИ 1
 5. Издаване служебна бележка за допускане ДЗИ 2
 6. Проверка способности-1
 7. Дубликати
 8. Удостоверение за професионално обучение и СПК
 9. Удостоверение и свидетелство за валидиране на професионална квалификация
 10. Европейско приложение към диплома за средно образование
 11. Европейско приложение на свидетелство за професионална квалификация

 

 

 

 

СПЕЦИАЛНОСТИ

 

 

УЧЕБНИ ПЛАНОВЕ:

УЧЕБНИ ПЛАНОВЕ НА ДУАЛНО ОБУЧЕНИЕ: