АКТУАЛНИ НОВИНИ

 

- линк към Правила за безопасност на децата и учениците в компютърната мрежа в детската градина, училището и в интернет, разработени от Държавна агенция „Закрила на детето“ с участието на експерти от отдел „Киберпрестъпност” към Главна дирекция „Борба с организираната престъпност” и с Центъра за безопасен интернет
https://sacp.govemment.bg/sites/default/files/SafeNet DAZD2020.pdf
и линк за сваляне на брошурата: https://we.tl/t-xtLMbGDLcS


- линк към кратък наръчник за родители, разработен от Асоциация „Родители“ - https://drive.google.com/file/d/19FPprH5evfivAOG3q480tgWmod6ulkBM/view?usp:=sharing

Училищна Телерик Академия